Coaching

Som coach synes jeg at det er viktig at du utvikler din indrestyrke

NLP er en metode for å endre tro og adferd som hindrer deg i å ha en normal hverdag. Hvordan tenker du, hvordan føler du deg, hvordan ser du på verden? Med NLP kartlegger du dette og lærer hvordan du kan gjøre disse hindrene i tro og oppførsel om til noe som fungerer positivt for deg, som styrker deg. Du vil føle deg bedre med deg selv og du vil kunne ta saken i egne hender, du vil føle deg sterkere. Det er en kreativ, nesten leken måte å adressere ditt ubevisste jeg på. Du går gjennom ubevisste prosesser og får det til å fungere for deg på en mer positiv måte.

For hvem
Har du det ikke bra? Lider du av fobi, eller treffer du gjentatte ganger den samme veggen? Kanskje du går rundt med konsekvensene av seksuelle overgrep eller andre traumer? NLP er et godt verktøy for å bli kvitt mange plager. Troen spiller en viktig rolle for mange plager – for det meste ubevisst – dette blir taklet ved roten.

Min rolle som coach
Ved hjelp av NLP har jeg opplevd hvor bra det føles å bryte opp og rydde opp i gamle troer og overbevistheten. Det har gitt meg en utrolig god følelse av frihet, rom og helhet, mer enn jeg noen gang kunne ha forestilt meg, og jeg ønsker deg det samme.
Som NLP-trener og erfaringsekspert fokuserer jeg først og fremst på det helbredende aspektet ved NLP fordi det fungerer så utrolig kraftig og raskt.

NLP – forkortelsen for Nevro Lingvistisk Programmering
Nevro står for nervesystemet og viser til de 5 sansene syn, hørsel, følelse, smak og lukt. Lingvistisk fordi det finnes en sammenheng mellom sansene våre og måten vi uttrykker oss på. Hva sier du til omverdenen din verbalt og med kroppsspråk, hva sier du til deg selv hele dagen lang? Bygger du deg opp eller bryter du deg ned? Programmering står for hvordan vi lærer gjennom hva vi føler, hva vi sier til oss selv eller gjennom de indre bildene vi lager for å svare på en viss hendelse. Det er muligheter for å få til store endringer .

Skroll til toppen